skip to Main Content
ga naar   Obase
Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
In de klassen van de bovenbouw van de Meerpaal worden per groep twee kinderen door de andere kinderen uit de groep gekozen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten wij als docententeam wat kinderen belangrijk op school vinden.

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad van de Meerpaal denkt mee over zaken die voor kinderen belangrijk zijn. Ze vertellen tijdens de overleggen die minimaal drie keer per schooljaar plaatsvinden, wat er leeft bij de kinderen op school. De directeur begeleidt deze vergaderingen die onder schooltijd op school plaatsvinden.

Wie zitten er in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Deze kinderen inventariseren wat er in de klas leeft onder de andere kinderen. Deze ideeën worden tijdens de vergaderingen besproken.

Dit schooljaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad:

Groep 0/1: Theo

Groep 1/2: Emma

Groep 3: Philou

Groep 4: Ryan

Groep 5: Jens

Groep 6: Arsalan

Groep 7: Tim en Zoë

Groep 8: Jessica en Bart

Hoe werkt de leerlingenraad?
De leerlingen komen met agendapunten voor de vergadering. Er wordt een agenda gemaakt en deze punten worden tijdens de vergadering besproken. Er worden ook notulen van gemaakt.

Belangrijke uitgangspunten:

  • De leerlingen wordt inspraak gegeven
  • De leerlingen volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • De leerlingen democratie laten ervaren
  • De leerlingen laten meedenken wat realistisch en haalbaar is

Onze contactgegevens

Back To Top