skip to Main Content
ga naar   Obase
Onze missie en visie

Openbare basisschool de Meerpaal is samen met twee andere (bijzondere) scholen gevestigd in Bruinisse

Missie van de Meerpaal
Basisschool de Meerpaal wil een plek zijn waar kinderen zich thuis en veilig voelen. De kinderen krijgen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Onze school is een plaats waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren. Het team wil de kinderen op een positieve en realistische wijze benaderen waardoor talenten, eigen aard en intelligentie worden ontdekt.

Onderwijskundige visie van de Meerpaal
Uitgangspunt is het geven van goede instructie zodat kinderen leren om informatie tot zich te nemen. Om passend onderwijs te kunnen verlenen biedt de Meerpaal zorg op maat.  We starten de uitleg vrijwel altijd met een groepsinstructie. Een kind dat extra uitleg nodig heeft, ontvangt individuele instructie waar nodig. Dit geldt ook voor kinderen die meer lesstof aan kunnen. Zij worden ook op hun niveau geholpen.

Pedagogische visie
De Meerpaal wil kinderen ondersteunen, uitdagen en veiligheid bieden. Onze school moet een plaats zijn waar kinderen zich kunnen uiten, fouten mogen maken, maar waar ook eisen gesteld worden. Structuur, duidelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijke kernwaarden. We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige personen met respect en zorg voor zichzelf, de anderen en hun omgeving.

Onze contactgegevens

Back To Top