skip to Main Content
ga naar   Obase
Welkom op de website van OBS De Meerpaal

Onze school in het kort...

2014-2015-Meerpaal

Openbare basisschool de Meerpaal is samen met twee andere (bijzondere) scholen gevestigd in Bruinisse.

Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit Bruinisse zelf, maar ook door leerlingen van andere dorpen. De laatste jaren telt onze school gemiddeld ongeveer 140 leerlingen.

Openbaar onderwijs heeft als belangrijk motto: “Niet apart, maar samen”. Dat betekent dat kinderen van verschillende gezindten en achtergronden met elkaar onderwijs krijgen. Daardoor leren zij dat mensen verschillend zijn en leren ze daarmee om te gaan.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief leest u wat er iedere week op school gebeurt. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Ouders/verzorgers krijgen de gids bij de inschrijving van hun kind en zodra één of meer delen opnieuw zijn vastgesteld. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar de school voor staat zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Naast informatiebron is de schoolgids dus ook een geschrift waarin de kwaliteiten van de school naar voren komen. Er komen verschillende aspecten van de school aan bod; zowel bestuurlijke als onderwijs-organisatorische. Ruime aandacht is er natuurlijk voor de zorg voor de kinderen.

Het schoolteam heeft de voor ouders relevante informatie op een rijtje gezet. Deze informatie is door de medezeggenschapsraad van de school besproken en zij heeft er mee ingestemd . Tips en wensen van deze raad zijn verwerkt in het nu voor u liggende resultaat.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Reacties stellen wij erg op prijs. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting.

Schoolgids voorkant 2022-2023 MP

Onze contactgegevens

Back To Top