skip to Main Content
ga naar   Obase
Opvang

Tussen de middag

De mogelijkheid bestaat om kinderen te laten overblijven op school. Het overblijven is mogelijk op de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We werken met vaste overblijfkrachten. Een en ander wordt gecoördineerd door Marian Mol (leerkracht groep 1/2), Janet Olree (administratie) en Marisca IJzelenberg.

Als u gebruik wilt maken van onze overblijffaciliteiten dient u een overblijfcontract in te vullen, waarin u o.a. belangrijke informatie betreffende het overblijven van uw kind in kwijt kunt. Om direct te downloaden, klik hier.

Overblijven kost € 2. Er wordt per dag genoteerd wanneer uw kind(eren) overblijven. Vierwekelijks krijgt u (achteraf) een factuur daarvan. Deze kunt u betalen door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0006 4578 60 t.n.v. de Meerpaal Overblijven of contant bij Janet op maan- en donderdagmorgen. Vermeld hierbij de naam van het kind en de groep.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben en dat ze zich ontspannen tijdens het overblijven zodat ze fris weer aan het middagprogramma kunnen beginnen. Ook is het belangrijk dat dit veilig en overzichtelijk gebeurt. Wij gaan uit van een begeleider per 10 kinderen. Het kan gebeuren dat de groep iets groter is als de groep dit toelaat. Onze overblijfkrachten zijn vrijwilligers (ouders, grootouders of andere betrokkenen). Zij krijgen hiervoor een kleine vergoeding. De overblijfkrachten zijn verplicht een verklaring omtrent het gedrag te overhandigen. Tevens volgen zij een cursus verantwoord overblijven.

Van het geld dat we via het overblijven binnen krijgen, krijgen o.a. de overblijfkrachten een kleine vergoeding. Er wordt speelgoed e.d. aangeschaft en er worden materialen voor school gerepareerd of vervangen waar wij van de overblijf gebruik van maken. Voor een uitgebreid verslag kunt u kijken in het financieel overzicht van de OR. Dit ligt jaarlijks ter inzage.

Voor vragen en of het overblijfreglement kunt u terecht bij een van de hierboven genoemde coördinatoren.

De medezeggenschapsraad heeft als taak het overblijven op de Meerpaal te controleren en te evalueren.

Samen willen wij zorgen voor een leuke, veilige en verantwoorde lunch op school.

Onze contactgegevens

Back To Top