Vakantie en studiedagen 2015-2016

 

Herfstvakantie

26 oktober 2015

t/m 30 oktober 2015

Kerstvakantie

21 december 2015

t/m 01 januari 2016

Voorjaarsvakantie

22 februari 2016

t/m 26 februari 2016

Goede Vrijdag

25 maart 2016

 

Pasen

28 maart 2016

2e Paasdag

Meivakantie

25 april 2016

t/m

Hemelvaartvakantie

 

06 mei 2016

Pinksteren

16 mei 2016

2e Pinksterdag

Zomervakantie

25 juli 2016

t/m 2 september 2016

 

Het vakantierooster 2016-2017 kunt u hier bekijken.

 

Aanvraagprocedure extra verlof
U kunt extra verlof bespreken met de klassenleerkracht. Deze geeft advies en kan het aanvraagformulier verstrekken of u kunt het formulier verlofaanvraag hier downloaden. De directeur toetst de aanvraag aan de wet en zal zo spoedig mogelijk berichtgeven of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd is.

Wilt u de door het ministerie van Onderwijs en Cultuur geadviseerde data weten voor de diverse vakanties? Kijk dan op www.minocw.nl

Let op! de door het ministerie geadviseerde data kunnen afwijken van de door Obase vastgestelde vakanties. Deze worden aan het eind van een lopend schooljaar voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Om de verlofaanvraag te openen heeft u Acrobat Reader nodig.
Heeft u nog geen Acrobat Reader, klik dan op het icoontje om dit te downloaden.


Acrobat