Informatie voor de ouders

Contact met ouders


Gesprekken
Drie keer per jaar vinden gesprekken plaats met ouders over de vorderingen van hun kind(eren). We vinden dit belangrijk omdat we zo inzicht krijgen in de achtergrond van de kinderen en het geeft tevens de mogelijkheid de idee├źn omtrent opvoeding en onderwijs op elkaar af te stemmen.

Voorlichtingsavonden
Om ouders zo goed mogelijk te informeren, organiseren we voorlichtings- en klassenavonden.

Info
Elke donderdag ontvangen de ouders een nieuwsflits over de activiteiten die op school plaatsvinden. We proberen dit zoveel mogelijk per e-mail te doen. De nieuwsflits wordt ook wekelijks op de website gepubliceerd.

Rapporten

Onderbouw
Ouders van leerlingen van groep 1 worden aan het eind van het schooljaar uitgenodigd voor een rapportgesprek. De ouders van de kinderen van groep 2 krijgen twee keer een uitnodiging voor een rapportgesprek.

Midden- en bovenbouw
Ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 worden drie maal per schooljaar in de gelegenheid gesteld de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken. In het tweede en derde gesprek (maart en juli) wordt ook het rapport uitgereikt.

n groep 8 vervalt het laatste rapportgesprek. Leerlingen van groep 8 krijgen bij het eerste (november) en tweede gesprek een rapport uitgereikt. In plaats van het laatste rapportgesprek worden informatiegesprekken gehouden over het voortgezet onderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Over de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen blijven op school. Tijdens de rapportbesprekingen worden deze met de ouders besproken.