Leerlingenraad

Naast een ouderraad en een medezeggenschapsraad is er ook een leerlingenraad. Drie keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen om te overleggen met de directeur. Als u de notulen wilt lezen, kunt u deze opvragen bij de directeur.