Wereldorientatie

Engels, geschiedenis, biologie, verkeer en aardrijkskunde vallen onder het begrip wereldoriëntatie. Deze vakken worden gegeven aan de hand van methodes. Voor geschiedenis gebruiken we “Wijzer door de tijd”. Voor aardrijkskunde wordt de methode “Hier en daar” gebruikt. Voor het biologieonderwijs hebben we de nieuwe versie “In Vogelvlucht” ingevoerd. Het verkeersonderwijs wordt verzorgd met behulp van verkeerskranten van VVN.