Typelessen

De Meerpaal verzorgt ook een gratis opleiding voor het typediploma. Op het voortgezet onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van digitale netwerken voor het maken van boekverslagen en werkstukken. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen blind kunnen typen.

De typelessen zijn opgenomen in het lesrooster van groep 8. Het diploma kan gehaald worden wanneer kinderen blind kunnen typen met een minimale snelheid van 100 aanslagen per minuut.