Taal

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen kansen hun taal in de meest brede zin te ontwikkelen. In de onderbouwgroepen wordt veel met belangstellingscentra gewerkt, waardoor nieuwe woorden hun betekenis krijgen. In de onderbouw wordt vooral aandacht besteed aan spreken en luisteren, uitleggen in de taal zoals verhalen vertellen, het uiten van gedachten en gevoelens op een eigen en vrije manier, geschreven taal en taalschat. Vanaf groep 4 werken de kinderen met de methode “Taal Actief”.