Schrijven

Naast de taal- en leerontwikkeling is er de schrijfontwikkeling.

In de onderbouwgroepen wordt erg veel getekend en “geschreven” in een vrije stijl.

Voor de groepen 2 t/m 8 gebruiken we de schrijfmethode “Pennenstreken”.

In schooljaar 2015-2016 gaan we met de nieuwe versie van "Pennenstreken" het blokschrift invoeren. We starten hiermee in groep 3.

Vanaf groep 7 worden leerlingen meer begeleid in het ontwikkelen van een eigen handschrift.