Rekenen/Wiskunde

In de groepen 1 en 2 begint ons reken en wiskundeonderwijs vanuit “de Schatkist”. De Schatkist is een geïntegreerde methode van taal, rekenen en wereldoriëntatie.

Wij gebruiken in groep 3 tot en met groep 8 de nieuwste versie van de rekenmethode “Wereld in Getallen”.