Lezen/Spelling

In de groepen 1 en 2 begint ons leesonderwijs vanuit “de Schatkist”. Deze methode bereidt de kinderen voor op het leesonderwijs in groep 3, waar gestart wordt met de aanvankelijk leesmethode "Veilig Leren Lezen".

Het aanvankelijk lezen van groep 3 gaat in groep 4 over op voortgezet technisch lezen.

In de hogere groepen ligt de nadruk op het begrijpend en studerend lezen. Het technisch lezen (op tempo) wordt tot en met groep 8 gevolgd door middel van citotoetsen.

We gebruiken in de hogere groepen de methodes “Estafette” en "Nieuwsbegrip".

 

Het spellingonderwijs is een geintegreerd onderdeel van zowel de methode "Veilig leren lezen" als "Taal actief".