Godsdienstonderwijs

Op onze school worden wekelijks levensbeschouwelijke lessen gegeven.  

Deze lessen worden gegeven door een vakdocente. Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met de geschiedenis uit de Bijbel. Deze verhalen lopen als een rode draad door het schooljaar. We leren over Kerst, Pasen en andere christelijke feestdagen. Omdat de verhalen al oud zijn, leren we ook over de cultuur van toen. Ook de andere godsdiensten van de wereld komen aan bod tijdens deze lessen. Wij menen dat kennis nemen van elkaars geloofsovertuiging, de leerlingen zal helpen verdraagzaam te zijn. Om respect te tonen en te ontvangen is het belangrijk dat leerlingen naar elkaar luisteren en ruimte krijgen om zich te kunnen vormen op dit gebied. Daarnaast wordt er regelmatig gesproken over de actualiteit.

 

De verwerking bestaat uit verschillende werkvormen, zoals spelletjes, puzzels en soms een knutsel. Door middel van filmpjes, boeken en verhalen proberen we te begrijpen wat en waarom deze mensen geloven, waar ze wonen en hoe ze zich gedragen.

 

De lessen worden gegeven door Eline Aarnoudse uit Bruinisse.

 

Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind deze lessen volgt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directeur, voor aanvang van het schooljaar.