Expressie

Hieronder vallen de vakken handvaardigheid, muziek, tekenen en drama. We hechten veel belang aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen en ruimen ook daarom veel tijd in voor de creatieve vakken. In groep 4/5 komen elke week twee muziekdocenten van de Zeeuwse Muziekschool. De kinderen van groep 4 krijgen AMV (Algemene Muzikale Vorming). De kinderen van groep 5 krijgen blokfluitles. In de overige groepen wordt gebruik gemaakt van de digitale muziekmethode "Eigenwijs".

Voor handvaardigheid wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode "Beeldvaardig". Voor tekenen putten we o.a. uit de methode "Uit de kunst".

Een greep uit drama-activiteiten: Groep 8 voert elk jaar een eindmusical op, elke twee jaar maken we met de hele school een kerstmusical en bij de diverse projecten, zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan drama.