Kwaliteitsonderzoek

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, komt er regelmatig een inspecteur van onderwijs de stand van zaken opnemen. Hij/zij controleert de administratieve verwerking van het onderwijs zoals handelingsplannen en verbeterplannen. De inspectie heeft ook haar eigen standaarden geformuleerd en toetst deze standaarden op alle scholen. Het rapport daarover is mede stof voor verbeterplannen. U kunt het laatste inspectierapport van onze school vinden op de site van de inspectie. Bij het laatste bezoek was de inspecteur zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op de Meerpaal.

 

Iedere vier jaar wordt er een nieuw schoolplan gemaakt. Daaraan vooraf is er een kwaliteitsmeting. De gezamenlijke scholen hebben voor de meting van de organisatie gekozen voor de KIK, Kwaliteit In Kaart. In vier jaar tijd wordt de hele organisatie geïnventariseerd. Dit jaar vindt tevens een kwaliteitsonderzoek plaats. Dit betekent dat ook ouders, leerlingen en leerkrachten hun mening over ons onderwijs kunnen geven. Het bureau dat dit uitvoert, heet “Beekveld en Terpstra”.


Dit schooljaar is er weer een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle leerkrachten gehouden. De resultaten van het vorige kwaltiteitsonderzoek zijn voor ons zeer positief uitgevallen. De resultaten van het recente onderzoek worden binnenkort geevalueerd en bekend gemaakt. Dan ligt het gehele rapport ter inzage bij de directeur. Via de nieuwsflits wordt u op de hoogte gehouden.