Welkom in groep 8
De groep van juf Yolande en juf Franny
 


Wat je allemaal kunt verwachten in groep 8

Je krijgt les in een aantal nieuwe schoolvakken, zoals:
 • Studievaardigheden;
 • Typeles;
 • Boekenkring;
 • EHBO;
 • Wiskunde;
 • Vreemde talen.

Van wie krijg je les?
In groep 8 wordt van maandag t/m donderdag les gegeven door juf Yolande en op vrijdag door meester Ad.

Cito-eindtoets
Niets om je druk over te maken, want..... we doen er op de Meerpaal alles aan om je zo goed mogelijk hierop voor te bereiden! Het is goed om te weten, dat er tegenwoordig door het voortgezet onderwijs veel waarde wordt gehecht aan het advies van de basisschool. De cito-eindtoets telt dus niet als enige maatstaf; de gehele ontwikkeling van het kind vanaf de onderbouw t/m groep 8 wordt meegenomen in ons advies.

Huiswerk
Om de leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, leren wij onze leerlingen om te gaan met een schoolagenda. De kinderen moeten leren plannen, prioriteiten stellen, discipline opbrengen om je agenda goed in te vullen en bij te houden. Hierdoor kunnen betere resultaten worden behaald bij het maken van toetsen. De leerlingen krijgen ook een huiswerkmap, die ze iedere dag mee naar school en weer mee naar huis moeten nemen.

Portfolio
In groep 8 houden we voor het eerst een portfolio bij. Dit is een map waarin de leerlingen de gemaakte toetsen, werkstukken, boekverslagen en schriftelijke overhoringen bewaren. Ze kunnen zo hun eigen ontwikkeling volgen (ook de ouders hebben hierin inzage).

De belangrijkste gebeurtenissen/evenementen/activiteiten op een rijtje:

 • Het maken van werkstukken, boekverslagen, het houden van presentaties;
 • Project biologie over het heelal met al zijn sterren en planeten;
 • De eerste 5 maanden van dit schooljaar wordt hard gewerkt aan de voorbereiding op de Cito-eindtoets. De leerlingen worden in februari nl. al getoetst op hun kennis. Er wordt in deze periode regelmatig behoorlijk wat huiswerk mee gegeven: wanneer de lat te hoog komt te liggen voor uw kind, is het belangrijk dit even bij de leerkracht te melden;
 • Aan het einde van de citoweek, houden we een klein Apr├Ęs-cito-feestje in de klas;
 • Schoolkamp in juni/juli;
 • Eindmusical in de laatste week van het schooljaar.

En dan is de tijd op de Meerpaal voorbij en ben je klaar voor een nieuwe start!